Китай

Китай

3655 лв. на човек

Китай е държава с изключително богата и древна история, включваща изобретения като хартията, компаса и барута, която днес се отличава с бързо развиваща се икономика, значителен технологичен напредък и глобално влияние в различни сфери на международните отношения.